Archív článkov

Nová akcia

V dňoch 2.5 - 4.5. 20018 sa bude konať Medzinárodná konferencia Divai 2018. Viac info na stránke https://conferences.ukf.sk/index.php/divai/divai2018
Celý článok

1. schôdza OZ DiVAI

Dňa 11.02.2015 o 15:00 sa konala prvá schôdza Občianskeho združenia (OZ) Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike (DiVAI) s nasledovným programom: plán činností a aktivít na rok 2015, schválenie administratívnych úkonov zabezpečujúci chod OZ DiVAI, rôzne – diskusia o možnom zapojení...
Celý článok