Kontakt

OZ DiVAI (Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike)
Podjavorinskej 25
949 12 Nitra
IČO: 421 169 88    DIČ: 202 250 207 5 

Bankové spojenie (SLSP): 0233 8484 83/0900
IBAN - tlačová forma: SK05 0900 0000 0002 3384 8483
IBAN - elektronická forma: SK0509000000000233848483