1. schôdza OZ DiVAI

Dňa 11.02.2015 o 15:00 sa konala prvá schôdza Občianskeho združenia (OZ) Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike (DiVAI) s nasledovným programom:

  1. plán činností a aktivít na rok 2015,
  2. schválenie administratívnych úkonov zabezpečujúci chod OZ DiVAI,
  3. rôzne – diskusia o možnom zapojení členov OZ DiVAI do činností v roku 2015.

Zápisnica zo schôdze je sprístupnená.