Nová akcia

V dňoch 2.5 - 4.5. 20018 sa bude konať Medzinárodná konferencia Divai 2018.

Viac info na stránke https://conferences.ukf.sk/index.php/divai/divai2018